A: Viliam Hauzer, zahraničnopolitický redaktor SRo

V Maďarsku sa objavila nová omamná látka, ktorú v baroch a na diskotékach miešajú dievčatám do nápojov. Má za následok stratu pamäte. Od začiatku roka v tejto súvislosti zaevidovala tamojšia polícia viacero trestných oznámení za znásilnenie.

Rovnaké príhody
Omamnú látku necítiť, je bezfarebná a nemá žiadnu chuť – dá sa teda zamiešať do akéhokoľvek nápoja. S obeťou sa dá 15 minút po požití robiť prakticky čokoľvek, nebude si nič pamätať. Nie, žiaľ nejde o výmysel – zhodujú sa na tom poprední toxikológovia. Tí sa v poslednom čase stretli s viacerými príhodami, ktoré mali v podstate rovnaký dej: Mladé dievča sa večer rozhodlo ísť zabávať. V podniku, na diskotéke si niečo vypilo. Nasledovala tma a ráno sa zobudilo bez šiat. 
Tieto obete otravy neskôr navštívia oddelenie toxikológie – v zásade však až po 36 hodinách od požitia omamnej látky. Gynekológ im oznámi, že boli znásilnené. Stoja takzvane pred hotovou vecou a musia sa s tým zmieriť. Odborníci už veľa nezmôžu. Približne po 12 hodinách sa totiž látka z tela jednoducho vyparí a nie je možné ju dokázať. 
Ide o zlúčeninu, ktorú využívajú v zdravotníctve – najmä v detskej anestéziológii. S nemocníc sa však vyniesť nedá – je registrovaná. Odborníci však v tejto súvislosti poukazujú nato, že jej chemický prekurzor je voľne dostupný prostredníctvom internetu. Po požití tohto prekurzora sa na neho naviažu enzýmy a telo akoby si samo vytvorilo túto omamnú látku.
Skadiaľ táto novinka prišla, sa nateraz nevie. Faktom ostáva, že omamné látky na podobnej báze „fungujú“ vo viacerých štátoch už dlho. Ide o to, vedieť odhadnúť presné množstvá zmesí, o ostatné sa postará ľudské telo. Vyšetrovatelia sa zhodujú, že za touto novou drogou sú študenti medicíny a farmácie, ktorí z dlhej chvíle vymýšľajú rôzne „novinky“. Dôkazy ale zatiaľ neexistujú a všetko je teda v rovine špekulácií. Maďarská polícia – i keď si to samozrejme nepripúšťa – nevie, čo si počať. Problémom je pre ňu najmä to, že omamná látka sa časom z tela bez stopy vytráca. Vyšetrovatelia teda prichádzajú o dôkazy a bez nich to jednoducho nejde. 

Riešenie?
Medzi maďarskou verejnosťou to vyvolalo ostrú diskusiu, keďže v ohrození sú prakticky všetky mladé dievčatá, ktoré navštevujú bary, či diskotéky. Všetci sa zhodne pýtajú, či existuje spôsob, ako sa vyhnúť riziku otravy. 
Kompetentní len krútia hlavou a prízvukujú, že v podobných prípadoch záleží najmä na časovom faktore. Jedným dychom ale dodávajú, že ak sa s dievčaťom stane takáto hrozná vec, je veľmi málo pravdepodobné, že okamžite navštívi toxikológiu, gynekológa a pôjde na políciu. Skôr si to obeť ani neuvedomuje a nechce tomu uveriť, že sa mohla stať obeťou znásilnenia. 
Dokazujú to aj prípady dievčat, ktoré od začiatku roka vyhľadali odbornú pomoc s podozrením na otravu niečím bližšie nešpecifikovaným a s podozrením na znásilnenie. Obete podľa toxikológov zhodne tvrdili, že najskôr nechceli vôbec uveriť, že sa mohlo niečo také s nimi stať. Veď nevideli, nepamätajú si na útočníka, na tele nemali žiadne známky násilia. 
Je dôležité v tejto súvislosti opäť pripomenúť, že táto omamná látka sa z tela po 12 hodinách vyparí, takže sa nemôže dokázať. Podobný problém je aj zo znásilnením. Spermie totiž tiež asi po 30 hodinách zahynú, takže ani tento dôkaz sa neuchová. 
Odborníci tvrdia, že jediné, čo sa dá mladým ženám poradiť je, aby buď vôbec nechodili do nočných klubov a diskoték, alebo reálnejšie... aby si kupovali nápoje vo fľašiach s pôvodným uzáverom, prípadne – a to sa týka najmä alkoholu – boli pritom, keď čašník pripravuje nápoj a nenechávali pohár bez dozoru.
________________________
Výkrik: V ohrození sú prakticky všetky mladé dievčatá, ktoré navštevujú bary, či diskotéky.

Stručné predstavenie


V septembri 1997 bolo založené občianske združenie Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo, registráciou na MV SR podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Je iniciatívnou skupinou odborníkov rôznych vedných disciplín: pedagógov, psychológov, právnikov, demografov, sociológov, teológov, ekonómov a lekárov, ktoré súvisia s životom rodiny, a viac ako 20 asociovaných organizácií, ktoré pracujú pre rodiny. Všetkým nám záleží na spokojnom a pre deti podnetnom rodinnom prostredí na Slovensku.