Prvý december sa každoročne prežíva ako deň solidarity s chorými na ochorenie AIDS, ktoré sa ako pandémia šíri nákazou vírusu HIV. Pripájame sa k tomuto hlasu solidarity, s osobitným spolucítením najmä voči deťom, ktoré sa už v tele matky nakazili a dostali toto tragické dedičstvo do vienka pri narodení.
V rámci množstva solidárnych aktivít po celom svete v boji proti nákaze HIV/AIDS, ktorá sa šíri najmä sexuálnym stykom, sa naše občianske združenie odborníkov a odborníčok zameriava predovšetkým na svedectvo pravdy o sexualite, o jej kráse i jej rizikách.
Svetová zdravotnícka organizácia (SZO) hovorí: "Najúčinnejšia cesta prevencie sexuálneho prenosu vírusu HIV je zdržovať sa sexuálneho styku, alebo v prípade dvoch neinfikovaných partnerov zostať si verní. Ďalej, šírenie vírusu HIV sa môže signifikantne redukovať správnym a dôsledným používaní kondómu". Jediný úspešný projekt proti AIDS na svete, realizovaný v Ugande, hovorí aj rečou čísiel: V čase realizovania projektu, založeného na domácich hodnotových tradíciách a zahraničných skúsenostiach (1992-2000), dosiahli zníženie počtu nových infekcií až o 18 % (www.avert.org). Analýza pozitívnych výsledkov tohto projektu naznačila, že zamerať sa na zmenu správanie je účinná cesta prevencie ochorenia na AIDS (podľa webovej stránky Harvard AIDS Project).

Pozývame všetkých rodičov, najmä rodičov dospievajúcich detí, aby vo vlastnej zodpovednosti a v partnerskej spolupráci so školou, pravdivo odovzdali deťom poznanie o sexualite:
- že sexualita je vzácnym nástrojom lásky, vernej a trvalej,
- že na sexuálny život sa mladí ľudia potrebujú pripraviť budovaním svojej osobnosti a charakteru, rozvíjaním schopnosti budovať vzťahy úcty a empatie voči druhým ľuďom,
- že na sexuálny život sa mladí ľudia potrebujú pripraviť rozvíjaním schopnosti komunikovať s druhými ľuďmi, osobitne s druhým pohlavím, so zdravou sebaúctou, v postoji zodpovednej slobody.
Jednostranné vedenie mladých ľudí k spôsobilosti používať ochranné prostriedky ako odporúčanú ochranu pri komerčnom či zábavnom sexe, čo je skôr metódou odporúčanou SZO i ugandským projektom pre skupiny ľudí závislých na sexe, môže devastovať osobnosť mladého človeka, pretože:
- signalizuje mladým, že takého prežívanie sexuality je O.K.,
- ukracuje ich o poznanie a rozvíjanie spomenutých osobnostných a vzťahových kvalít,
- ukracuje ich o radosť, ktorú ponúka zrelý sex založený na vernej láske.

Ponúkame Vám, vážení rodičia, na našej internetovej stránke www.family-sk.sk našu publikáciu Ako to povieme našim deťom? Je tam k dispozícii na čítanie i na stiahnutie v podobe hutnej  prednášky pre rodičov a v podobe knihy s rovnakým názvom.
Chceme Vám, vážení rodičia, svedčiť, že táto investícia v podobe otvorenej, láskavej a odborne podloženej komunikácie s vašimi dospievajúcimi deťmi sa Vám mnohonásobne vráti. V podobe vzťahu väčšej dôvery s Vašimi deťmi a je tiež vkladom do ich zdravých partnerských vzťahov v ich budúcich rodinách.
Táto forma prevencie proti HIV/AIDS je solídnou podporou schopnosti Vašich detí budovať zdravé, stabilné partnerské vzťahy v manželstve. Na takých vzťahoch môžu vznikať stabilné rodiny, odolnejšie proti tragédiám rozvodov, ktoré v našej spoločnosti majú tiež "pandemický" výskyt.
V záujme šťastia Vašich detí, v záujme súdržnosti rodín a našej spoločnosti spájajme sily v boji proti HIV/AIDS a jej "pomocníkom": komerčnému a bezuzdnému sexu!
V Bratislave 1. decembra 2009, 
Spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo, projekt: Ako to povieme našim deťom?

Stručné predstavenie


V septembri 1997 bolo založené občianske združenie Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo, registráciou na MV SR podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Je iniciatívnou skupinou odborníkov rôznych vedných disciplín: pedagógov, psychológov, právnikov, demografov, sociológov, teológov, ekonómov a lekárov, ktoré súvisia s životom rodiny, a viac ako 20 asociovaných organizácií, ktoré pracujú pre rodiny. Všetkým nám záleží na spokojnom a pre deti podnetnom rodinnom prostredí na Slovensku.