Súčasná kultúra, masmédiá, verejná mienka, v prenatálnej fáze ľudského života prestáva rešpektovať tisícročnú biblickú normu "Nezabiješ!". Ba žiada priznanie "práva" ukončiť život ľudských bytostí v raných fázach ich rozvoja z najrôznejších dôvodov. Postupne sa to začína vzťahovať i na finálne fázy ľudského života.
Je to víťazstvo "praktického" rozumu?
Alebo temná stránka našej histórie?
Súmrak civilizácie?

Organizátori kampane "Právo na život" zvolili šokovú terapiu. Drsne zobrazili to, čo sa tu už 50 rokov v súlade so zákonom robí a väčšinovo toleruje.

Ako to osloví mužov a ženy, obyvateľov Slovenska?
Pomôže?
Pribrzdí úpadok ľudskosti?

Čo môže robiť každý/každá z nás?
Staňme sa ochrancami ľudského života v každej jeho podobe ako nám srdce napovie.

V Bratislave 8. septembra 2008
Terézia Lenczová, Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo

Stručné predstavenie


V septembri 1997 bolo založené občianske združenie Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo, registráciou na MV SR podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Je iniciatívnou skupinou odborníkov rôznych vedných disciplín: pedagógov, psychológov, právnikov, demografov, sociológov, teológov, ekonómov a lekárov, ktoré súvisia s životom rodiny, a viac ako 20 asociovaných organizácií, ktoré pracujú pre rodiny. Všetkým nám záleží na spokojnom a pre deti podnetnom rodinnom prostredí na Slovensku.