Náš kontakt:

 


Slovenská spoločnosť pre rodinu
Bazovského 6 
841 01 Bratislava

Web: www.family.sk
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: +421 908 705 111
IBAN: SK9209000000005076955164

IČO: 31784241

Facebook

Stručné predstavenie


V septembri 1997 bolo založené občianske združenie Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo, registráciou na MV SR podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Je iniciatívnou skupinou odborníkov rôznych vedných disciplín: pedagógov, psychológov, právnikov, demografov, sociológov, teológov, ekonómov a lekárov, ktoré súvisia s životom rodiny, a viac ako 20 asociovaných organizácií, ktoré pracujú pre rodiny. Všetkým nám záleží na spokojnom a pre deti podnetnom rodinnom prostredí na Slovensku.