Členské a asociované organizácie Slovenskej spoločnosti pre rodinu

1. Donum vitae (Dar života): RNDr. Martin Čelko, Žilina

2. Hnutie kresťanských rodín: Teplická ul. č.2, 831 04 Bratislava,  AČ

3. Ing. Gerard Zíma, Ing. Katarína Nováková, Inštitút rodiny, Košice

4. Diecézna Charita, Banská Bystrica, PaeDr. Michal Mikula

5. ERKO, Ing. Marián Čaučík,  Bratislava

6. Svetové hnutie matiek, MUDr. Anna Kováčová, Borinka pri Bratislave,

7. Spoločenstvo života,  Mgr. Gabriela Šikulincová, Bratislava

8. Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, Bratislava

9. Katolícka jednota Slovenska, RNDr. Emília Bordáčová, Bratislava,

10. Katolícka jednota Slovenska – sekcia žien: Ing. Katarína Hulmanová, Bratislava

11. Katolícka jednota Slovenska, Bánov, Ing. Ľubica Černá, PhD

12. Katolícka jednota Slovenska, Šaľa, Emília  Verešová, Šaľa

13. Inštitút rodiny TU, Prof. PhDr. Ing. Vincent Kovačič, CSc., TU, Bratislava

14. Kresťanskodemokratický zväz žien Slovenska, Mgr. Mária Demeterová,  Bratislava,

15. Klub mnohodetných rodín, Ing. Stanislav Trnovec, Bratislava,

16. Manželské stretnutia: Ing. Jožka  Červeňova, Bratislava,

17. Mgr. Ján Vojtek,  Trenčín,

18. Don. Marián Valábek, SDB, Bratislava

19. Nové rodiny Hnutia fokoláre, MUDr. Jana Trizuljaková, Bratislava

20. Ing.arch Jozef a Mária Polákovi, Prešov,

21. Liga pár páru,  Ing. Jozef Predáč, Zlaté Moravce

22. Bea a Marko Miglierini,  Bratislava

23. Občianske združenie RIEKY,  PhDr. Eliška Madžová, Bratislava,

24. Rada pre poradenstvo  v sociálnej práci, PhDr. Slavomír Krupa, Bratislava,

25. Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Košice

26. Slovenská rada rodičovských združení: Ing. Júlia Töröková, Poprad,

27. Ing. Miroslav Sabol, Bratislava

28. Združenie kresťanských dôchodcov, Ing. Karol Pokorný, Bratislava,

29. Nadácia INTEGRA, Bratislava ,Ing. Marek Markuš, riaditeľ

30. Klub KON-TIKI:,  Bratislava - Petržalka, Mgr. Marianna Šréterová,

31. Občianske združenie MADRINA:, Ing. Mária Tomášová, Košice

32. Ústredná rada skautskej gildy Slovenska,  Ing. Vladimír Václav, Bratislava

33. Mgr. Miloš Pikala, Slovenský skauting, Banská Štiavnica

34. Slovenská nádej dieťaťa,

35. Kolpingova rodina, Košice, Ing. Ľubica Froncová

36. Pracovná iniciatívna skupina Oázy rodín, Ing. Miroslav Murcko, Stará Ĺubovňa,

37. Ing. František Pristač,  Prešov,

38. Centrum pre rodinu, Mgr. Beáta Spodná, Poprad - Velká

39. Združenie katolíckych škôl Slovenska, Renáta Ocilková, Bratislava

Stručné predstavenie


V septembri 1997 bolo založené občianske združenie Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo, registráciou na MV SR podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Je iniciatívnou skupinou odborníkov rôznych vedných disciplín: pedagógov, psychológov, právnikov, demografov, sociológov, teológov, ekonómov a lekárov, ktoré súvisia s životom rodiny, a viac ako 20 asociovaných organizácií, ktoré pracujú pre rodiny. Všetkým nám záleží na spokojnom a pre deti podnetnom rodinnom prostredí na Slovensku.