Medzinárodná konferencia ku Dňu rodiny 2019

V OBCI I MESTE RODINA NA PRVOM MIESTE

Aj tento rok si 15. mája pripomíname Medzinárodný deň rodiny, ktorý bol vyhlásený valným zhromaždením OSN v roku 1993 a odvtedy sa dostáva do povedomia ľudí na celom svete. Oslavy tohto dňa sa postupne začali v našich mestách a obciach už 1. mája. Cieľom Dňa rodiny je dostať rodinu do stredobodu pozornosti celej spoločnosti.

Okrem tradičných osláv Dňa rodiny v mestách a obciach na Slovensku sa aj tento rok uskutoční medzinárodná konferencia venovaná rodinnej politike pod názvom “Samospráva pre rodinu”. Prebiehať bude 3. júna 2019 v Hoteli APOLLO v Bratislave. Cieľom konferencie je poukázať na význam a možnosti regiónov, miest, obcí a lokálnych komunít pre vytváranie prorodinnej klímy, zároveň vytvoriť priestor pre sieťovanie celoslovenských a lokálnych aktérov, ktorým leží na srdci rodinná politika.

V úvode konferencie sa prihovoria predstavitelia usporiadateľských organizácií Anna Záborská zo Slovenskej spoločnosti pre rodinu a Tomáš Kuzár z Fóra kresťanských inštitúcií.

Nové inšpirácie pre komunálnu a regionálnu rodinnú politiku prinesú hostia zo zahraničia, ktorí nám predstavia audit Obec priateľská k rodine. Na tému rodinnej politiky na regionálnej a komunálnej úrovni vystúpi Talian Roberto Bolzonaro z Associazione delle Famiglie – Confederazione Italiana. Niekoľkoročné skúsenosti s tým ako v okolitých krajinách funguje audit Obec priateľská k rodine nám porozpráva Elisabeth Wenzl z Rakúska (Familie & Beruf Management GmbH) a Bořivoj Sekanina z Českej republiky (Jihomoravský kraj). Mená ďalších rečníkov budú zverejnené v najbližších dňoch.

Zámerom organizátorov osláv Medzinárodného dňa rodiny v roku 2019 je vyzdvihnúť dôležitosť lokálnych aktérov pre tvorbu pro-rodinnej atmosféry v spoločnosti. Miestna a regionálna samospráva disponuje množstvom kompetencií, vďaka ktorým môže vytvoriť v meste alebo obci prostredie priateľské k rodine. Našim úmyslom je motivovať komunálnych a regionálnych politikov, aby dobro rodín bolo na prvom mieste v ich činnosti

Program, prihlasovanie a ďalšie podrobnosti o konferencii nájdete na denrodiny.sk.

 

 

Stručné predstavenie


V septembri 1997 bolo založené občianske združenie Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo, registráciou na MV SR podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Je iniciatívnou skupinou odborníkov rôznych vedných disciplín: pedagógov, psychológov, právnikov, demografov, sociológov, teológov, ekonómov a lekárov, ktoré súvisia s životom rodiny, a viac ako 20 asociovaných organizácií, ktoré pracujú pre rodiny. Všetkým nám záleží na spokojnom a pre deti podnetnom rodinnom prostredí na Slovensku.