Odborná konferencia (pozvánka)

 


 

Pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie chudoby, Fórum kresťanských inštitúcií, Slovenská spoločnosť pre rodinu a CitizenGO organizujú v NR SR konferenciu Chudoba a rodina. Konferencia sa bude konať 15. októbra v priestoroch kinosály v Národnej rade SR. Témou konferencie je chudoba desiatok tisíc rodín na Slovensku. Chudoba rodín s deťmi predstavuje nespravodlivosť, kde rodiny prinášajú spoločnosti nových občanov a pritom sa sami prepadajú do chudoby.

Konferenciu so začiatkom o 09.00 hod. otvoria Alena Bašistová, predsedníčka výboru NR SR pre sociálne veci, Anna Záborská, predsedníčka medziskupiny Európskeho parlamentu pre politiku priaznivú rodine a solidaritu medzi generáciami a predsedníčka Slovenskej spoločnosti pre rodinu, Mons. Peter Rusnák, predseda Sociálnej subkomisie Teologickej komisie KBS a Ľudmila Majláthová, Ekonomický radca Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Na konferencii ďalej vystúpia viacerí odborníci v dvoch samostatných blokoch so širším pohľadom na tému Chudoba a rodina. Ľudmila Ivančíková zo Štatistického úradu SR bude hovoriť o tom, čo vyplýva o chudobe a rodine zo štatistiky na Slovensku, Marek Krošlák – odborník na sociálnu náuky Cirkvi porozpráva o tejto téme z pohľadu spravodlivosti, solidarity a subsidiarity. Vysokoškolská profesorka Eva Grey vo svojom vystúpení rozoberie podporu viacdetných rodín. V závere prvej časti Anna Záborská priblíži ako sa téme rodiny venujú na pôde Európskeho parlametu. Po diskusii a prestávke nám  skúsenosti zo sprevádzania rodín prostredníctvom counselingu (nefinančná podpora rodín) priblíži Mária Šmidová – prodekanka Teologickej fakulty TU. Riaditeľ Úsmevu ako dar – Jozef Mikloško vystúpi s témou Päť rokov po konferencii Rodina a chudoba – vtedy a dnes a trochu iný pohľad na túto tému prinesie Katarína Baginová – riaditeľka Family Garden. Juraj Miština – tajomník teologickej fakulty a rodič žijúci v Rakúsku vystúpi s prípadovou štúdiou o živote viacdetnej rodiny v Rakúsku. Záver konferencie je predpokladaný o 13.00 hod.

Konferencia je otvorená pre všetkých, ktorých zaujímajú témy chudoby alebo rodiny a prihlásiť sa na ňu je možné prostredníctvom elektronického formulára.

17. október bol uznesením Valného zhromaždenia OSN zo dňa 22.decembra 1992 vyhlásený za Medzinárodný deň za odstránenie chudoby. Viaže sa s menom francúzskeho katolíckeho kňaza Josepha Wresinského. Pracoval v tábore bezdomoveckých rodín v Noisy-le-Grand (východne od Paríža), kde žilo takmer 250 rodín. Bojoval o to, aby týmto rodinám bola priznaná ich dôstojnosť a neboli vylúčení zo spoločnosti. Z jeho iniciatívy sa 17. októbra 1987 zišlo na námestí Trocadero v Paríži 100 tisíc ľudí, ich zámerom bolo vyvinúť na spoločnosť tlak v prospech rešpektovania ľudských práv. Slávnostne bola osadená pamätná tabuľa s Wresinského výrokom: „Kde sú ľudia odsúdení na život v chudobe, tam sú porušované ľudské práva. Zjednotiť sa pre ich dodržiavanie je našou svätou povinnosťou.“
 
Partneri konferencie Chudoba a rodina: Nadácia Konrada Adenauera, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Slovo+ a Konzervatívny denník Postoj.
  ­

Stručné predstavenie


V septembri 1997 bolo založené občianske združenie Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo, registráciou na MV SR podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Je iniciatívnou skupinou odborníkov rôznych vedných disciplín: pedagógov, psychológov, právnikov, demografov, sociológov, teológov, ekonómov a lekárov, ktoré súvisia s životom rodiny, a viac ako 20 asociovaných organizácií, ktoré pracujú pre rodiny. Všetkým nám záleží na spokojnom a pre deti podnetnom rodinnom prostredí na Slovensku.