20ROKOV

Vyhlásenie k Tarabellovej a Panzeriho správe

Vyhlásenie mimovládnych platforiem k Tarabellovej správe a Panzeriho správe

Mimovládne platformy Fórum kresťanských inštitúcií, Fórum života a Slovenská spoločnosť pre rodinu vyjadrujú hlboké rozhorčenie z nedávnych rozhodnutí Európskeho parlamentu. Európsky parlament tento týždeň schválil Správu o rovnosti žien a mužov v Európskej únii v roku 2013 a Výročnú správu o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2013 a politiky EÚ v tejto oblasti. Tzv. Tarabellova správa a Panzeriho správa presadzujú ľahký prístup k umelému ukončeniu tehotenstva ako ľudské právo v rámci "sexuálnych a reprodukčných práv".

Oblasť zdravotníctva podľa platnej Zmluvy o fungovaní EÚ (čl. 168, ods. 7) patrí do výlučnej pôsobnosti členských štátov, ako to v minulosti opakovane potvrdili Európska komisia aj Európsky parlament. Napriek mnohým pozitívnym prvkom, obe správy sú neprijateľným porušením subsidiarity, kľúčového princípu fungovania Európskej únie.

Read more...